Prof. MUDr. Jozef Vojtaššák, CSc. sa venuje ortopédii v najširšom zábere. Má dlhoročné bohaté skúsenosti s prevenciou, diagnostikou, konzervatívnou a hlavne operačnou liečbou ochorení  pohybového aparátu tj. kostí, svalov, kĺbov a iného spojivového tkaniva.

Vedecký a odborný rast:

 • 1978 promócia na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach
 • 1982 prvá atestácia z ortopédie
 • 1988 druhá atestácia z ortopédie
 • 1988 dizertácia – vedecká hodnosť kandidát lekárskych vied
 • 1995 habilitácia na docenta pre ortopedickú chirurgiu
 • 2002 inaugurácia  na vysokoškolského profesora v odbore chirurgia

 Najdôležitejšie pracovné zaradenia:

 • 1997- 2006 prednosta II.Ortopedickej kliniky Lekárskej fakulty UK Bratislava
 • 2006 - 2019 Vedúci katedry ortopédie Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity Bratislava.
 • 2006 Súkromná ambulantná a operačná prax
 • 2019 Garant odboru fyzioterapia Slovenskej zdravotníckej univerzity Bratislava

 Liečebno - preventívna činnosť

 • prevencia, diagnostika, konzervatívna a hlavne operačná liečba ochorení  pohybového aparátu
 • vykonávanie najnovších operačných postupov
 • vrodené a  získané ochorenia pohybového aparátu u detí a dospelých
 • artroskopie kolena, ramena, bedra, členka, lakťa a zápästia v športovej traumatológii
 • degeneratívne ochorenia pohybového aparátu
 • kĺb zachovávajúce operácie
 • implantácia všetkých typov umelých endoprotéz bedrového, kolenného, ramenného, lakťového, členkového kĺbu ,kĺbov zápästia a drobných kĺbov ruky
 • implantácie umelých kĺbov z malých rezov
 • zápalové ochorenia - hlavne reumatického pôvodu
 • infekčné a neinfekčné ochorenia pohybového aparátu
 • nádory pohybového aparátu
 • neuroortopédia
 • úrazy a športová traumatológia
 • končatinu zachovávajúce operácie pri nádoroch
 • operácie nerovnakej dĺžky dolných končatín,  osových úchylkám končatín, ochoreniach veľkých aj malých kĺbov

 Diagnosticko - liečebná činnosť

 • ultrasonografia muskuloskeletálneho systému
  • diagnostická ultrasonografia
  • sonograficky navigovaná intervenčná terapia

 Pedagogická činnosť:

 • prednáša lekárom na konferenciách na Slovensku a v zahraničí, odprednášal vyše 300 prednášok
 • publikoval vyše 250  odborných prác, z nich – 12 monografií,  najvýznamnejšie:
  • učebnica ortopédie Ortopédia pre prax s internetovou časťou, Herba, Bratislava, 2021, 546 s.
  • monografia Ortopédia v knižnej aj CD verzii - prvá ucelená publikácia ortopédie na Slovensku, opakovane prepracované vydanie
  • monografia Traumatológia v knižnej aj CD verzii
  • monografia Bolesti chrbta
  • monografia Ortopédia a traumatológia

 Významné členstvá:

 • člen Slovenskej ortopedickej a traumatologickej spoločnosti
 • člen Spoločnosti pre osteoporózu a metabolické a kostné ochorenia
 • čestný člen Slovenskej reumatologickej spoločnosti
 • člen Svetovej ortopedickej spoločnosti – SICOT
 • člen Európskej ortopedickej spoločnosti – EFORT
 • člen redakčnej rady časopisu Slovenský lekár
 • člen redakčnej rady časopisu Acta chirurgica, orthopedica et traumatologica Cechoslovaca

 Najdôležitejšie ocenenia

 • bronzová  medaila Lekárskej fakulty UK za rozvoj fakulty /2004/
 • strieborna medaila Slovenskej lekárskej spoločnosti   /2004/
 • čestné členstvo Slovenskej reumatologickej spoločnosti /2005/
 • ocenenie Literárneho fondu za vedeckú a odbornú literatúru – monografia Ortopédia /1999/
 • čestné uznanie Grand Prix za najlepšiu literárnu prácu -  monografia Ortopédia /1999/
 • pamätná medaila vedeckej rady a riaditeľa Úrazovej nemocnice v Brne
 • cena Slovenskej lekárskej spoločnosti za najlepšiu publikáciu v roku 1986 s ortopedickou tématikou /1987/
 • cena rektora UK v Bratislave za najlepší súbor vedeckých prác mladých vedeckých pracovníkov /1989/
 • Druhá cena za najlepšiu publikáciu v roku 1989 od redakcie časopisu Acta Chir.orthop.Traum.čech.

 Medzinárodná spolupráca

 • študijne pobyty na ortopedických pracoviskách a kurzy vo Viedni, Budapešti, v Prahe, Varšave, Mníchove, Hamburgu, Štuttgarte, tiež ďalšie ortopedické  pracoviská v Čechách,  Nemecku, Rakúsku, Švajčiarsku, Anglicku, Taliansku,  Slovinsku, Maďarsku a  USA kde bol niekoľko krát .

 

 

ŠPECIALIZOVANÁ ORTOPEDICKÁ AMBULANCIA

Vajnorská 40, 83104 Bratislava

(poliklinika Vajnorská)

+421 2 44451102, +421 905658112

vojtassakj@gmail.com

qr ort1