MUDr. Jozef Vojtaššák, PhD. MPH. sa zaoberá v  ortopédii prevenciou, diagnostikou, konzervatívnou a operačnou liečbou ochorení  pohybového aparátu.

Vedecký a odborný rast

 • 2007 promócia na Lekárskej fakulte UK Bratislava
 • 2013 ukončenie doktorandského štúdia a udelenie PhD., Lekárska fakulta UK Bratislava
 • 2014 Špecializačná skúška z odboru ortopédia, Lekárska fakulta UK Bratislava
 • 2019 Špecializačné štúdium - odborník pre riadenie verejného zdravotníctva - MPH, SZU, Bratislava

 Najdôležitejšie pracovné zaradenia

 • 2007- 2008 Detská ortopedická klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
 • od 2008 Ortopedická ambulancia, Bratislava; Orthos Paidion s.r.o., Bratislava
 • od 2008 Clinica Orthopedica, Bratislava

 Liečebno - preventívna činnosť

 • prevencia, diagnostika, konzervatívna a operačná liečba ochorení pohybového aparátu
 • vrodené a  získané ochorenia pohybového aparátu
 • artroskopie kĺbov
 • degeneratívne ochorenia pohybového aparátu
 • kĺb zachovávajúce operácie
 • implantácia umelých kĺbov
 • úrazy a športová traumatológia
 • zápalové ochorenia
 • infekčné a neinfekčné ochorenia pohybového aparátu
 • neuroortopédia
 • ochoreniach veľkých aj malých kĺbov

 Vedecko - výskumná činnosť

 • endoprotetika v ortopédií
 • artroskopické operácie a športový traumatizmus
 • rekonštrukčné ortopedické výkony
 • regeneratívna ortopédia
 • ultrasonografia muskuloskeletálneho systému
 • intervenčná sonograficky navigovaná selektívna diagnostika a terapia
 • inovatívné teoretické a praktické prepojenia medicíny a PC napr. teória neurónovej siety hlasovej technológie

 Publikačná  a prednášková činnosť

 • učebnica ortopédie Ortopédia pre prax s internetovou časťou, Herba, Bratislava, 2021, 546 s.
 • prednášky na konferenciách na Slovensku a v zahraničí
 • publikácie v domácich a zahraničných periodikách

Pedagogická činnosť

 • prednášky pre študentov Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave
 • člen komisie štátnych záverčných skúšok Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave
 • školitel diplomových prác

Členstvá

 • člen Slovenskej ortopedickej a traumatologickej spoločnosti
 • člen Slovenskej lekárskej komory

 Medzinárodná spolupráca

 • študijne pobyty na ortopedických pracoviskách a kurzy na Slovensku a v zahraničí: Čechy,  Nemecko, Rakúsko, Švédsko, Slovinsku, Rumunsko.

 

 

ŠPECIALIZOVANÁ ORTOPEDICKÁ AMBULANCIA

Vajnorská 40, 83104 Bratislava

(poliklinika Vajnorská)

+421 2 44451102, +421 905658112

vojtassakj@gmail.com

qr ort1