Ortopédia a traumatológia


Operácie na kostiach

osteotómia

 osteosyntéza

osteoplastika

perforácia, foráž

trepanácia

exkochleácia

sekvestrotómia

plombáž


Operácie na kĺboch

artroskopia

artrotómia, kapsulotómia

artrodéza

artroplastika

synovektómia

artrolýza

artrorýza

resekcia

otvorená (krvavá) repozícia

 


Operácie na šlachách, fasciách

tenotómia, myotómia, fasciotómia

tenodéza

tenomyoplastika , myoplastika

tenorafia

elongácia  šľachy

transpozícia šľachy

sutúra šľachy


Operácie na svaloch

 discízia

 incízia

excízia

transpozícia

sutúra

dezinzercia

plastika


Operácie na nervoch

neurotómia

neurolýza

neuroplastika

transpozícia

reinervácia - neurotizácia

sympatektómie


Nekrvavé ortopedické výkony

repozícia

redresia

osteoklázia

transskeletová extenzia

punkcia, incízia, kontraincízia kĺbu

 

Degeneratívne kĺbové ochorenia

artroskopia

synovektómia

denervácia

osteotómia

kombinované osteotómie

artrodéza

endoprotetika

interpozičná artroplastika

abrazívna chondroplastika

Priedi foráž

mikrofraktúry

subchondrálna abrazívna artroplastika- spongializácia

transplantácia chrupavky

transplantácia autolognych chondrocytov

Reumochirurgia

Operácie, meniace kĺbové postavenie

osteotómie

kĺbové náhrady alebo čiastočné náhrady kĺbov

artrodéza

Operácie na mäkkých častiach

tenosynovektómia

rekonštrukcie šliach

discízia šľachových pošiev

excízie fascií

burzektómie

odstránenie reumatických uzlov

Operácie na kĺboch

kĺb zachovávajúce operácie

artrosynovektómia

kĺbová toaleta (debridement,  cheilotómia)

transplantácia  osteochondralnych štepov

transplantácia autológnych chondrocytov

interpozičné alebo resekčné artroplastiky

prerušenie šliach a uvoľnenie svalových odstupov

 

ŠPECIALIZOVANÁ ORTOPEDICKÁ AMBULANCIA

Vajnorská 40, 83104 Bratislava

(poliklinika Vajnorská)

+421 2 44451102, +421 905658112

vojtassakj@gmail.com

qr ort1