Bankartová lézia - artroskopia ramena - stabilizácia

 

Definícia

Bankartová lézia je poškodenie predného labra ramenného kĺbu, ktoré vzniká po jednorázovej alebo opakovenj subluxácií alebo luxácií ramenného kĺbu. Bankartová lézia je často pridružená s Hill-Sachcovou léziou, ktorá reprezentujem impresiu na hlave humeru. Kostná Bankartové lézia zahŕňa okrem poškodenia labra aj kostné poškodenie glenoidu lopatky.
 

Etiológia a patogenéza

Ramenný kĺb má fyziologicky veľký rozsah pohybu a tým tendenciu k nestabilite. Luxácia ramenného kĺbu patrí k najčastejším vykĺbeniam. Vzhľadom na možnosť veľkého rozsahu pohybu v ramene, ktorý je medzi plochou jamkou facies glenoidalis a hlavou humeru, sa stabilita kĺbu zabezpečuje okolitým mäkkým, stabilizujúcim aparátom. 96% všetkých luxácií ramena sú ventrálne luxácie.
 

Klinický obraz

Pri recidivujúcej alebo habituálnej luxácií ramena sa pacient sa sťažuje na instabilitu ramenného kĺbu, čo obmedzuje športovú a profesionálnu aktivitu. Väčšinou sa vyvíja aj chronická bolesť. Rozsah vonkajšej rotácie a abdukcie je často znížený. Podľa okolností sa  ramenný kĺb  luxuje  aj pri nepatrnom násilí, pri česaní vlasov, či v spánku. Traumatická luxácia je akútny stav, ktorý vyžaduje neodkladné ošetrenie.
 

Liečba

Pri plánovaní operačného zákroku zvažujeme vždy etiológiu a patogenézu luxácie ramena.  Podľa stavu indikujeme typ operácie napr. operácia podľa Puttiho – Platta, Niera a pod. Pri operácii podľa Bankarta reinzerujeme kĺbové púzdro a labrum glenoidale, transoseálne. Vykonávame ju otvorene alebo artroskopicky.

 

Operačný postup – schémy PushLock® Arthrex, Inc.

 

   
Bankart02

Po artroskopickom vyšetrení ramenného kĺbu identifijeme Bankartovú léziu (červená). Okrvavíme miesto poškodenia prípadne deliberujeme časť kĺbneho púzdra. Prevlečieme vlákna na sutúru.

   
Bankart03

Po správnom centrovaní a  predvŕtaní zavedieme kotvu s vláknom na okraj glenoidu. Tým dochádza k stabilizácií poškodeného labra s  prípadnou plikáciou kĺbneho púzdra.

   
Bankart04

Po kontrole stability prebytočnú časť vlákna odstránime.

   
Bankart05

Definitívne ošetrené labrum s 3 kotvami s dobrou stabilitou.

   

 

Obrázová dokumentácia prebratá z nasledových zdrojov:

http://www.arthrex.com/

http://www.arthrex.com/shoulder/pushlock

So súhlasom firmy Medilas s.r.o.

 

Artroskopické nálezy priebehu stabilizácie ramena.

 

ŠPECIALIZOVANÁ ORTOPEDICKÁ AMBULANCIA

Vajnorská 40, 83104 Bratislava

(poliklinika Vajnorská)

+421 2 44451102, +421 905658112

vojtassakj@gmail.com

qr ort1