Lézia manžety rotátorov - artroskopia ramena

 

Definícia

Natrhnutie alebo roztrhnutie manžety rotátorov, ktorá je situovaná v okolí hlavu humeru. Manžeta rotátorov sa skladá z úponov šliach musculus supraspinatus, m. infraspinatus, m. teres minor a m. subscapularis. Väčšinou ide o léziu šľachy m. supraspinatus. Rovnako môžu byť roztrhnuté aj ďalšie časti rotátorovej manžety podľa druhu úrazu.
 

Etiológia a patogenéza

Ruptúra môže byť traumatická alebo vzniká na degeneratívnych zmenách manžety rotátorov - kalcifikujúca tendinitída. Akútne roztrhnutie rotátorovej manžety môže vzniknúť pri prudkom pohybe a páde na hornú končatinu.
 

Klinický obraz

Ak je šľacha musculus supraspinatus postihnutá, vzniká tzv. pseudoparalýza ramena s neschopnosťou abdukcie, pretože tento sval má štartovaciu funkciu pri abdukcii ramena. Prítommná je bolesť ramena. Ak vznikajú degeneratívne zmeny na manžete rotátorov postupne je klinická symptomatológia chudobnejšia, bolesti sú v popredí.
 

Liečba

Podľa rozsahu poškodenia manžety rotátorov sa rozhodujeme pre konzervatívnu alebo operačnú terapiu. Operačnú liečbu vykonávame otvorene alebo artroskopicky.

 

Operačný postup – schémy PushLock® Arthrex, Inc.

 

   
cuffA01

Po artroskopickom vyšetrení subakromiálneho priestoru identifijeme léziu m. supraspinatus. Okrvavíme miesto poškodenia a mobilizujeme šľachu.

   
cuffA02

Pripravíme dierky pre zavedenie kotiev v  mieste léziu.

   
cuffA03

Na fixované kotvy v ramenej kosti resuturujeme poškodenú šľachu.

   
cuffA05

Podľa potreby použijeme ďalší rad kotiev na fixáciu.

cuffA06

Stav po fixácií manžety rotátorov.

cuffA07

Stav po fixácií manžety rotátorov.

cuffA08

Stav po fixácií manžety.

Obrázová dokumentácia prebratá z nasledových zdrojov:

http://www.arthrex.com/

http://www.arthrex.com/shoulder/pushlock

So súhlasom firmy Medilas s.r.o.

Obrazová dokumentácia z artroskopickej operácie

 

 

ŠPECIALIZOVANÁ ORTOPEDICKÁ AMBULANCIA

Vajnorská 40, 83104 Bratislava

(poliklinika Vajnorská)

+421 2 44451102, +421 905658112

vojtassakj@gmail.com

qr ort1