SLAP lézia - artroskopia ramena

 

Definícia

SLAP (Superior Labrum from Anterior to Posterior) je poškodenie hornej časti labra ramenného kĺbu v  mieste úponu dlhej šľachy musculus biceps brachii.
 

Etiológia a klinický obraz

Najčasnejšie vzniká pri páde na vystretú hornú končatinu, pri opakovaných pohyboch ramena nad horizontálu a pri dvíhaní ťažkých bremenách. Prítomná je bolesť ramena pri pohybe zvlášť pri elevácí ramena napr. pri hádzaní loptou. Ak je pridružená symptomatológia dlhej šľachy bicepsu bolesť je prítomná aj na  prednej strane ramena.
 

Liečba

Podľa rozsahu SLAP lézie sa rozhodujeme pre konzervatívnu alebo operačnú terapiu. Operačnú liečbu vykonávame artroskopicky.

 

Operačný postup – schémy PushLock® Arthrex, Inc.

 

   
SLAP01

Pri artroskopickom vyšetrení ramenného kĺbu identifikujeme SLAP léziu a zavedieme kotviace vlákno.

   
SLAP02

Po noložení sutúry pripravíme dierky pre zavedenie kotiev v mieste léziu.

   
SLAP03

Na fixované kotvy resuturujeme poškodené labrum.

   
SLAP04

Stav po fixácií SLAP lézie.

Obrázová dokumentácia prebratá z nasledových zdrojov:

http://www.arthrex.com/

http://www.arthrex.com/shoulder/pushlock

So súhlasom firmy Medilas s.r.o.

 

 

 

ŠPECIALIZOVANÁ ORTOPEDICKÁ AMBULANCIA

Vajnorská 40, 83104 Bratislava

(poliklinika Vajnorská)

+421 2 44451102, +421 905658112

vojtassakj@gmail.com

qr ort1