Impingement syndrom ramena - artroskopia ramena, subakromiálna dekompresia

 

Definícia

 

Bolestivá úžina subakromiálneho priestoru pri dvíhaní ramena.

 

Etiológia a klinický obraz

 

Degeneratívne alebo zápalové zmeny v tejto úžine vedú pri aktívnom dvíhaní ramena  k  bolestiam a ťažkostiam v  prednej a  bočnej časti ramena. Vznikajú chronické bolesti v  kľude a  v  noci. Nezriedka sa vyskytuje poškodenie šľachy musculus supraspinatus prípadne kalcifikát v  šľache musculus supraspinatus. Pri chronickom priehehu zhrubne subacromiálna burza.

 

Liečba

 

Podľa etiopatogenézy a rozsahu sa rozhodujeme pre konzervatívnu alebo operačnú terapiu. Operačnú liečbu vykonávame artroskopicky - subakromiálna dekompresia, akromioklavikulárna resekcia, akromioplastika.

 

 

 

   
imping01

Subakromiálny priestor zobrazuje subakromiálnu burzu (hendá farba) a poškodenú šľachu musculus supraspinatus.

   
imping02-01

Subakromiálny priestor bez mäkkých častí. V  tomto priestore je častá patológia šľachy musculus supraspinatus a  subakromálnej burzy.

   
imping03-01

Schéma artroskopického ošetrenia subakromiálneho priestoru (subakromiálna dekompresia, akromioklavikulárna resekcia, akromioplastika) za pomoci shaveru a kolbácie.

Zdroj:

Vojtaššák, J.: Ortopédia a traumatológia. 1. vyd. Bratislava: SAP, 2006, 577s.


Artroskopické nálezy subakromiálnej dekompresie.

 

 

 

 

ŠPECIALIZOVANÁ ORTOPEDICKÁ AMBULANCIA

Vajnorská 40, 83104 Bratislava

(poliklinika Vajnorská)

+421 2 44451102, +421 905658112

vojtassakj@gmail.com

qr ort1