Poškodenie meniskov - artroskopia kolena
Definícia
Meniskus je zložená z fibroelastického väzivového tkaniva tvaru polmesiaca, ktorý sa nachádza medzi femurom (stehnová kosť) a tibiou (píšťalou). Na kolene rozoznávame mediálny (vnútorný) a laterálny (vonkajší) meniskus.
 
Etiológia a patogenéza
Menisky slúžia na vyrovnávanie kongruencie kĺbu (vzhľadom na anatomické pomery kolena), tlmia nárazy (shock-absorber), prenášajú značnú časť záťaže kolena a usmerňujú pohybu kolenného kĺbu. Pôsobia ďalej ako sekundárne stabilizátory kolena. Prispôsobujú sa topograficky a kinematicky rôznym polohám kolenného kĺbu a sú vystavené veľkej záťaži. Ak sú pôsobiace sily väčšie ako je schopnosť záťaže menisku, vzniká jeho náhle alebo kontinuálne poškodenie. Hlavne rotačné a kompresívne sily, pôsobiace na koleno, spôsobujú poškodenie meniskov. Lézie, poškodenia meniskov môžu byť traumatické (športové úrazy) alebo vznikajú na degeneratívne zmenených meniskoch (vekom podmienené zmeny meniskov). Pretože za fyziologických okolností meniskus degeneruje už v 3. decéniu poškodenia meniskov sú časté. Pri výrazných degeneratívnych zmenách na poškodenie menisku stačí už denná záťaž a denné nároky na koleno, aby došlo k roztrhnutiu menisku. Spontánne poškodenie menisku môže byť vystupňované konštitučnými faktormi, instabilitou väzov alebo degeneratívnymi zmenami. Pritom hlavnú úlohu hrajú mechanické chronické zaťaženia ako roky trvajúce preťaženie v nútenej polohe v drepe alebo extrémne preťažovanie v športe. Môžu vznikať meniskové (parameniskálne) cysty. Ochorenia môžu byť izolované alebo kombinované s poranením ďalších štruktúr kolena. Izolované primárne traumatické lézie sú zriedkavé. Sekundárne poškodenia meniskov sú na základe nestability kolena pri poškodení väzov kolena, zápalu kĺbu, kongenitálneho diskoidného menisku, kryštalických artropatií a iné.

Klinický obraz
Klinické prejavy poškodenia meniskov sú opuch, náplň kolena, bolestivosť kĺbu na tlak na vnútornú alebo vonkajšiu štrbinu kolena.  Prelupovanie v kolene, nemožnosť urobiť drep a ďalšie klinické testy na poškodený vnútorný alebo vonkajší meniskus dopĺňajú objektívne vyšetrenie kolena. Pri náhlom poškodení menisku vzniká „blok“ kolena kedy pacient nevie kolenom hýbať, koleno sa „zablokuje“ v určitom uhle respektíve je hybnosť kolena výrazne limitovaná pre bolesť. Blok kolena sa môže dočasne uvoľniť a pri ďalšom „zlom“ pohybe opäť „zablokovať“. Pri neliečení poškodeného menisku sa predčasne opotrebúvajú chrupavky kolena a vzniká skorá artróza kolena so všetkými dôsledkami. Cievne zásobenie menisku je jeden z rozhodujúcich faktorov o type operačnej techniky ošetrenia menisku. Meniskus podľa cievneho zásobenia delíme na 3 zóny. Červená zóna je vonkajšia resp. periférna tretina menisku, má dobré cievne zásobenie. Poškodenia meniskus v tejto zóne majú potencionálne dobú prognózu hojenia pri šití menisku. Červeno-biela zóna je stredná tretina meniskus s neistou prognózou hojenia poškodeného meniskus. Biela zóna je vnútorná tretina menisku, je avaskulárna zóna. Poškodenia meniskus v tejto zóne majú zlú prognózou hojenia pri šití menisku. 

 

Klasifikácia poškodení meniskov

Podľa meniskus: vonkajší a vnútorný meniskus

Podľa lokality poškodenia meniskus: koreňová lézia, predná, stredná a zadná tretina menisku

Podľa vzoru poškodenia-lézie: lukovitá, komplexná, radiálna, horizontálna (skôr degeneratívne lézie), vertikálne, longitudinálne, flap lézie

Podľa cievneho zásobenia. Lézie v červenej zóne (25% poškodení meniskov),  v červeno-biela zóne, v bielej zóne (75% poškodení meniskov)

 

Liečba
Liečba poškodené meniskus zahŕňa konzervatívnu (neoperačnú) a operačnú liečbu.

K neoperačnej liečbe pristupujeme prevažne pri degeneratívnych zmenách na meniskov v závislosti od klinického stavu na začiatku liečby. Konzervatívna liečba zahŕňa šetrenie, metódy liečebnej rehabilitácie, ortézy, medikamentózna a injekčná liečba.

Podľa rozsahu poškodenia menisku a klinického obrazu indikujeme prevažne operačnú artroskopickú liečbu. Operácia menisku kolena je jednou z najčastejších operácií na kolennom kĺbe. Techniky operácie a rozsah operácie závisí od patologických zmien menisku.

V minulosti, v dobe vykonávania artrotómie (otvorene operácie kĺbov), sa preferovala totálna menisektómia (vybratie celého menisku) s následným urýchleným rozvojom artrózy (opotrebovania) kolena po rokoch. Dnešné operačné metódy umožňujú často meniskus zachovávajúcu operáciu, eventuálne len šetrnú  parciálnu menisektómiu s rekonštrukciou vitálnej časti menisku s potenciou sanácie. Subtotálna alebo totálna menisektómia ako základný výkon na kolene sa štandardne v súčasnosti nepoužíva.

V súčasnej dobe pristupujeme k parciálnej menisektomií pri léziach menisku nevhodných na sutúru (zošitie) alebo po zlyhanej predchádzajúcej sutúre menisku. Meniskus šijeme (sutúrujeme) v mieste predpokladaného možného zhojenia sutúry – periférna červená (vaskularizovaná) zóna menisku, lézia ktorá zasahuje do kapsulárnej časti menisku a koreňové lézie meniskov. Z artroskopických techník využívame najčastejšie all-inside techniku, pričom léziu menisku priťahujeme a fixujeme „meniskálnou kotvou“. Outside-in techniku dvoma ihlami používame pri lézií predného rohu menisku. Z ďalších metód je inside-out alebo otvorená sutúra menisku napr. pri traume kolena, ktorá vyžaduje artrotómiu (otvorenú operáciu kolena). Transplantácie meniskov predstavujú moderný prístup k ošetreniu kolena po totálnej menisektómií u mladých pacientov.

 

 

 

   
men01

Klasifikácia poškodenia meniskov – podhľad na meniskus zhora.

   
meniskus-lezia

Klasifikácia poškodenia meniskov – rez meniskom.

   
trias-01

„Unhappy trias“ (nešťastná triáda) súčasné poškodenie mediálneho menisku (hnedá farba), mediálneho kolaterálneho väzu (žltá farba) a predného skríženého väzu (červená farba). Tento typ poškodenia je častý pri športových úrazoch.

   
meniscus01-02

Schéma artroskopického ošetrenia menisku.

   

Zdroj:

Vojtaššák, J.: Ortopédia a traumatológia. 1. vyd. Bratislava: SAP, 2006, 577s.

Artroskopické nálezy poškodenia menisku.

 

Artroskopické nálezy poškodenia menisku - lukovitá lézia menisku.

 

Artroskopické nálezy poškodenia menisku - diskoidný menisku.

 

Artroskopické nálezy kolenného kĺbu – meniskopexia (sutúra menisku) - all inside technika.

 

Artroskopické nálezy kolenného kĺbu – meniskopexia (sutúra menisku) - outside - in technika.

 

Artroskopické nálezy kolenného kĺbu – fyziologický nález.

 

Artroskopické nálezy kolenného kĺbu – sonografický peroperačný obraz.

 

 

ŠPECIALIZOVANÁ ORTOPEDICKÁ AMBULANCIA

Vajnorská 40, 83104 Bratislava

(poliklinika Vajnorská)

+421 2 44451102, +421 905658112

vojtassakj@gmail.com

qr ort1