Poškodenie predného skríženého väzu - artroskopia kolena

 

Definícia

 

Poškodenie predného skríženého väzu je najčastejšie ligamnetózne poškodenie v kolennom kĺbe. Predný skrížený väz (ligamentum cruciatum anterius, LCA) odstupuje od vnútornej plochy laterálního kondylu femuru (stehnovej kosti) a upína sa na area intercondylaris anterior tibie (písťala).

 

Etiológia a patogenéza

 

Predný skrížený väz zabezpečuje pevnosť a stabilitu kolena hlavne pri ohnutom kolene. Poranenia skrížených väzov sú vždy spôsobené excesívnym násilím v anterioposteriórnom (predozadnom) smere. Násilie neúmerne tlačí tíbiu ventrálne vo flexii a spôsobuje ruptúru ligamentum cruciatum anterius. Predný skrížený väz je zodpovedný tiež za vedenie pohybu v rotácii  medzi tíbiou a femurom, preto jeho poškodenie môže byť vyvolané aj anterolaterálnou rotáciou tíbie.

 

Klinický obraz

 

Akútna ruptúra sa prejavuje okrem bolesti aj hemartrosom, kedy aspirujeme krv z kolenného kĺbu. Pri chronickej nestabilite na podklade poškodenia predného skríženého väzu pociťuje pacient nestabilitu kolena pri určitých pohyboch a záťaži, chronickú bolesť a je prítomná hypotrofia stehnového svalu.

 

Liečba

 

Samotné rozhodnutie pre operáciu plastiky predného skríženého väzu závisí od rozsahu poškodenia, klinického stavu nestability, ťažkostí pacienti a fyzických nárokov a aktivity pacienta. Pri neúplných roztrhnutiach väzu a primeranej klinickej stabilite kolena jedna z možností je intenzívne cvičenie štvorhlavého svalu stehna, ktorý do určitej miery funkčne kompenzuje poškodený predný skrížený väz. Pri úplných rozhrnutiach väzu alebo výraznej klinickej nestabilite kolena indikujeme operačné riešenie - plastiku predného skríženého väzu. Dnes sú dve hlavné metódy plastiky skríženého väzu. Štep odoberáme z jabĺčka, lig patelae a predkolenia (B-T-B štep) alebo šliach hamstringov (m. semitendinosus a m. gracilis). Na ukotvenie štepu v predvŕtaných kanáloch vo femure a tibie používame skrutky alebo transverzálne piny.

 

 

 

   

trias-01

„Unhappy trias“ (nešťastná triáda) súčasné poškodenie mediálneho menisku (hnedá farba), mediálneho kolaterálneho väzu (žltá farba) a·predného skríženého väzu (červená farba). Tento typ poškodenia je častý pri športových úrazoch.

   
LCA04-01

Klasifikácia poškodenia skríženého väzu – rez kolenom.

   
LCA03-01

Odber „BTB“ štebu (bone tendon bone) z jabĺčka, ligamentum patelae a tibie.

LCA-A

Smer vŕtania tibiálneho kanála pre štep.

   
LCA-B

Smer vŕtania femorálneho kanála pre štep.

   

LCA-C

Smer zavádzania štepu cez predvŕtané kanály.

LCA02-02

Zavedený štep vo femure a tibií.

 

Zdroj:

Vojtaššák, J.: Ortopédia a  traumatológia. 1. vyd. Bratislava: SAP, 2006, 577s.

Artroskopické nálezy pri operácií plastiky BTB.

 

Zavádzanie štepu BTB do predvŕtaného kanála. Video.

 

Dynamika zafixovaného štepu BTB. Video.

 

 

 

 

ŠPECIALIZOVANÁ ORTOPEDICKÁ AMBULANCIA

Vajnorská 40, 83104 Bratislava

(poliklinika Vajnorská)

+421 2 44451102, +421 905658112

vojtassakj@gmail.com

qr ort1