Poškodenie chrupavky - chondromalácia, chondropatia, osteochondrálna fraktúra

Definícia
Chondromalácia je zmäknutie, rozvláknenie alebo defekt artikulárnej hyalinnej chrupky. Osteochondrálna fraktúra je vylomenie chrupavky so subchondrálnou kosťou.
Etiológia a patogenéza

Poškodenie chrupaviek sa manifestuje ako syndróm pri preťažení, opakovanej záťaži alebo úraze najčastejšie pri športe. Chrupavka má neúplné regeneračné a reparačné schopnosti. Rozštiepenie a poškodenie artikulárnej chrupky môže koexistovať s poškodením pod ňou ležiacej subchondrálnej kosti. Jedným z etiopatogenetických činiteľov je chýbajúca inervácia chrupavky.

Klinický obraz

Diagnózu chondromalácie alebo chondropatie v športe používame často. Jeden z diskrétnych subjektívnych symptómov môže byť retropatelárna krepitácia, ktorú môžeme palpovať manuálne. Štartovacia bolesť, záťažové bolesti, tiež bolesti v pokoji s tvorbou výpotkov poukazujú na pokročilé štádium chondromalácie. Osteochondrálny defekt môže mať charakter voľného interaartikulárneho telesa s klinickým prejavom blokovania pohybu v kĺbe. Rozvinuté štádium poškodenia chrupavky s klinický prejavom artrózy je charakterizované bolesťou, opuchom, obmedzením hybnosti, kontraktúrami, svalovou hypotrofiou, úponovými bolesťami, poruchou osi končatiny a zmenou pohybového stereotypu.

Liečba

Konzervatívnou liečbou môžeme ovplyvňovať zmenu záťaže, statiky a biomechaniky. Ostraňujeme bolesť a zlepšujeme metabolizmus chrupavky. Apikujeme intraartikulárnu viskosuplementácie a biologickú liečbu PRP. Z operačnej liečby indikujeme artroskopiu, kde vykovávame lováž, shaving, abrazívnu chondroplastiku, Priedi foráž, mikrofraktúry, chondroplastiku typu spongializácia, mozaikoplastika, autológna chondroplastika, operácie osteochondrálnych implantátov. Voľné telesá je nutné extirpovať. Korečná osteotomia je metódou voľby.

 

Schematické znázornenie chondromalácie kolenného kĺbu.

 

 

Zdroj:

Vojtaššák J., Vojtaššák J.: Ortopédia pre prax s internetovou časťou. Herba, Bratislava 2021, 546s.

 

Artroskopické nálezy chondromalácie chrupavky - kolenný kĺb

 

 

MaioRegen - osteochondrálny implantát

Operačné ošetrenie chondrálnych a osteochondrálnych defektom s náhradou kostno-chrupavkového implantátu MaioRegen

MaioRegenB

MaioRegen je kostno-chrupavý implantát, kotrý podporuje a usmerňuje regeneráciu chrupavky a kosti a tým obnovuje riadnu funkciu kĺbu. Ide o 3-D biomimetickú matricu, ktorý počas procesu remodelácie novovytvoreného tkaniva úplne biodegraduje a tým napomáha regeneratívnemu procesu. Je určený na ošetrenie chondrálnych alebo osteochondrálnych lézií, jednoduchých alebo viacnásobných, s absenciou alebo alteráciou subchondrálneho tkaniva, traumatického, posttraumatického, degeneratívneho pôvodu alebo následom disekujúcej osteochondrózy – osteochondritis dissecans. Operácia sa vykonáva otvorenou cestou,artrotómiou, po predchádzajúcej verifikácii a ošetrení kĺbu artroskopickú metódou.

 


 Autocart (All autologous cartilage regeneration)

Operačné ošetrenie chondrálnych a osteochondrálnych defektom typu autológna chondroplastika Autocart - schéma.

BR2 001415 step 18

Operačná technika ošetrenia chrupavky typu Autocart (All autologous cartilage regeneration) je technika pri ktorej ošetrujeme chondrálne defekty moderným spôsobom, v jednom operačnom zákroku za použitia autológnej chrupavky. Proces zahŕňa shaverom odber fragmentov chrupavky z defektu alebo z nezáťažovej chrupavky kĺbu. Na operačnej sále odoberáme a separujeme plazmu z krvi pacienta z ktorej vytvárame trombín sérum koncentrát v trombinátore. Po spracovaní fragmentov chrupavky ich aplikujeme do chondrálneho defektu. Následne prekryjeme a stabilizujeme autológnu chondrálnu plastiku trombín sérum koncentrátom. Na konci operačného zákroku získavame výplň chondrálneho defektu autológnym spôsobom.

 BR2 001415 step 01  BR2 001415 step 03
odber krvi separácia plazmy PRP
   
 BR2 001415 step 05  BR2 001415 step 08
odber chondrálnych framgentov z defektu chrupavky spracovanie chondrálnych framgentov
   
 BR2 001415 step 12  BR2 001415 step 11
pridanie plazmy PRP do trombinátorového systému spracovanie plazmy PRP v trombinátorovom systéme
   
 BR2 001415 step 09  BR2 001415 step 15
premiešanie odobratých chondrálnych fragmentov s trombinovým roztokom pripravený aplikátor autológnej chondroplastiky Autocart
   
BR2 001415 step 10 BR2 001415 step 17
vysušenie chondrálneho defektu aplikácia autológnej chondroplastiky Autocart
   
BR2 001415 step 18 BR2 001415 step 20
aplikácia trombin sérum na vyplnený defekt aplikácia PRP na vyplnený defekt
   

 

Operačné ošetrenie chondrálnych a osteochondrálnych defektom typu autológna chondroplastika Autocart.

 

Artroskopické nálezy ošetrenia chrupavky - polymérové náhrady chrupavky

 

 

 

Forage, mikrofraktúra

Forage, mikrofrakúra je operačná technika pri ktorej penetrujeme subchondrálnou kosť pod poškodenou chrupavkou ktorej cieľom je stimulácia kostnej drene. Následkom krvácania zo subchondrálnej kosti vitalizujeme chondrálny defekt s cieľom tvorby reparačných procesov.

Artroskopické nálezy ošetrenia chrupavky - forage, mikrofraktúra

 

 

Artroskopické nálezy chondromalácie chrupavky - členkový kĺb

 

Urátová chondropátia s artritídou

Pri zvýšenej koncentrácií kyseliny močovej (dna) v krvi sa do kĺbov ukladajú depozity kryštálov natriummonourátu. Následne je imunitou aktivovaná zápalová reakcia s poškodzovaním chrupavky a rozvojom zápalu celého kĺbu. Okrem konzervatívnej liečby základného ochorenia pripadá do úvahy operačné ošetreniu kĺbu.

Artroskopické nálezy členkového kĺbu - urátová chondropátia s artritídou

Artroskopický nález členkového kĺbu – urátová chondropátia s artritídou. Video.

Artroskopický nález členkového kĺbu – urátová chondropátia s artritídou. Video.

 

 

obrazový materiál so súhlasom firmy BioRegen, Arthrex

 

 

 

ŠPECIALIZOVANÁ ORTOPEDICKÁ AMBULANCIA

Vajnorská 40, 83104 Bratislava

(poliklinika Vajnorská)

+421 2 44451102, +421 905658112

vojtassakj@gmail.com

qr ort1