Pri endoprotetickej náhrade kolenného kĺbu nahrádzame obidva kĺbové komponenty – „stehnový a predkolenný komponent s  polyetylénovou vložkou“. Pri implantovaní umelého kĺbu odstraňujeme poškodené štruktúry kolena čí eliminujeme bolestivé klinické príznaky artrózy. Pri operácií obnovujeme fyziologickú os končatiny a hybnosť. Viac o artróze v článku „Koxartróza a gonartróza“

Na nasledujúcich schémach demonštrujeme implantáciu totálnej endoprotézy kolenného kĺbu.

 

 

Totálna endoprotéza kolenného kĺbu sa skladá z nasledovných častí. Mathys balanSys®


 

CR femur 01 femorálna komponenta
   
poly genu 01B polyetylénová vložka
   
CR tibia 01 tibiálna komponenta
   
balansys CR 01 Totálna endoprotéza - spojené komponenty - Mathys balanSys® CR
   
balansys PS 02 Totálna endoprotéza (so zadnou stabilizáciou) - spojené komponenty - Mathys balanSys® PS

 

 

Operačný postup - schémy Mathys balanSys®

balansys op 02 Príprava stehnovej kosti na zavedenie šablóny na rezanie. 
   
balansys op 05 Určenie veľkosti budúcej protézy (časť stehno) podľa meracích postupov na šablóne.
   
balansys op 08 Zrezávanie kĺbnych plôchy podľa šablón.
   
balansys op 12

Určenie výšky zrezania predkolenia podľa meracích postupov na šablóne.

 

   
balansys op 14 Zrezávanie kĺbnych plôchy podľa šablóny.
   
balansys op 17 Vyvažovanie stability kolena a určovanie výšky polyetylénovej vložky podľa šablóny.
   
balansys op 20 ine Skúšobná endoprotéza (veľkosti podľa šablón) pred zavedením definitívnej endoprotézy. Kontrola postavenia, stability a hybnosti.
   
 balansys op 21 Implantácia definitívnej endoportézy.
   
 balansys op 22 Implantovaná definitívna endoprotéza.
   

 

Obrázová dokumentácia prebratá z nasledových zdrojov:

 

Mathys, Switzerland, http://www.mathysmedical.com

So súhlasom firmy RADIX, s.r.o.

 

ŠPECIALIZOVANÁ ORTOPEDICKÁ AMBULANCIA

Vajnorská 40, 83104 Bratislava

(poliklinika Vajnorská)

+421 2 44451102, +421 905658112

vojtassakj@gmail.com

qr ort1