Pri endoprotetickej náhrade bedrového kĺbu nahrádzame jamku s polyetylénovou vložkou v acetabule a implatujeme do dutiny stehnovej kosti driek. Používame titánové necementované implantáty. Pri implantovaní umelého kĺbu odstraňujeme poškodené štruktúry kĺbu čím eliminujeme bolestivé klinické príznaky artrózy. Pri operácií obnovujeme fyziologickú dĺžku končatiny a hybnosť. Viac o artróze v článku „Koxartróza a gonartróza“

Na nasledujúcich schémach demonštrujeme implantáciu totálnej endoprotézy bedrového kĺbu.

Totálna endoprotéza bedrového kĺbu sa skladá z nasledovných častí. Mathys twinSys®

 

 acetabulum02  titánová jamka
   
 poly01  

polyetylénová vložka s obsahom vitamínu E

   
hlava01 keramická hlavička
   
driek03 titánový driek s hydroxylapatitovým nástrekom
   

 

Operačný postup - schémy Mathys twinSys®

 

driek op 01

Odstránenie artroticky zmenenej hlavou stehnovej kosti zrezaním v mieste krčka.

   
koxa op 01

Frézovanie kosti acetabula pre uchytenie jamky endoprotézy.

   
koxa op 02

Implantácia definitívnej jamky endoprotézy do vyfrézovanej kosti podľa veľkosti šablón a určenia správneho sklonu.

   
driek op 02

Postupné frézovanie drieku endoprotézy podľa šablón.

   
driek op 03 Nasadenie skúšobného drieku endroprotézy s hlavičkou.
   
driek op 04

Kontrola postavenia a hybnosti skúšobnej endroprotézy.

   
driek op 05

Implantácia definitívnej driekovej časti endoprotézy do vyfrézovanej kosti.

   
driek op 06  

Nasadenie definitívnej hlavičky a repozícia endoprotézy.

 

Obrázová dokumentácia prebratá z nasledových zdrojov:

Mathys, Switzerland, http://www.mathysmedical.com

So súhlasom firmy RADIX, s.r.o.

 

ŠPECIALIZOVANÁ ORTOPEDICKÁ AMBULANCIA

Vajnorská 40, 83104 Bratislava

(poliklinika Vajnorská)

+421 2 44451102, +421 905658112

vojtassakj@gmail.com

qr ort1