Artroskopia kĺbov - všeobecne o artroskopií

Artroskopia je operačný výkon, ktorý umožňuje ošetrenie kĺbu cez malé kožné rezy (väčšinou 1 cm dlhé) za pomoci artroskopickej kamery (resp. optiky) a širokej škály artroskopických inštrumentov. Pred samotným výkonom operovaný kĺb väčšinou naplníme tekutinou aby sme uľahčili vstup inštrumentov do kĺbu. Cez jeden „kožný vstup“ alebo port zavádzame artroskopickú optikou do kĺbu. Ďalšími portami zavádzame artroskopické inštrumenty. Celú operáciu vykonávame pri naplnení kĺbu tekutinou tzn. vo „vodnom“ prostredí pre lepšiu vizualizáciu a ošetrovanie kĺbu. Pred artroskopickým výkonom pacienta patrične napolohujeme a operačnom stole. Neoddeliteľnou súčasťou výkonu je predoperačné plánovanie s určeným diagnózy, zobrazovacími vyšetreniami, terapeutickým postupom a následným rehabilitačným plánom.

Prehlaď najčastejších artroskopických výkonov na kĺboch

Artroskopia kolenného kĺbu

Ošetrenie poškodených meniskov

Ošetrenie skrížených väzov kolena

Artroskopicky asistovaná plastika skríženého väzu

Ošetrenie poškodenej chrupavky: mikrofraktúry, Prieddy forage, debridement

Ošetrenie osteochondrálnej lézie, osteochondritis dissecans

Odstránenie voľných telies

Artroskopická synovektómia

Debridement pri artróze kĺbu

Artroskopická biopsia

Diagnostická artroskopia

 

Artroskopia ramenného kĺbu

Ošetrenie, debridement, sutúra, plastika manžety rotátorov ramena

Ošetrenie plastika nestability ramena: labrum, SLAP lézia, plastiky

Subakromiálna dekompresia

Ošetrenie impingement syndrómu

Ošetrenie akromioklavikulárneho kĺbu

Resekcia distálnej časti kľučnej kosti

Uvoľnenie kontraktúry ramena, ošetrenie zamrznutého ramena

Ošetrenie dlhej šľachy svalu bicepsu – tenotómia, tenodéza

Odstránenie voľných telies

Artroskopická synovektómia

Debridement pri artróze kĺbu

Artroskopická biopsia

Diagnostická artroskopia

 

Artroskopia členkového kĺbu

Ošetrenie kostného a mäkko-tkanivového impingement syndróm

Ošetrenie poškodenej chrupavky: mikrofraktúry, Prieddy forage, debridement

Ošetrenie osteochondrálnej lézie, osteochondritis dissecans

Odstránenie voľných telies

Artroskopická synovektómia

Debridement pri artróze kĺbu

Artroskopická biopsia

Diagnostická artroskopia

 
Artroskopia laktového kĺbu

Ošetrenie tenisového lakťa, epikondylitídy

Uvoľnenie kontraktúry lakťa

Ošetrenie poškodenej chrupavky

Artroskopická synovektómia

Debridement pri artróze kĺbu

Artroskopická biopsia

Diagnostická artroskopia

 
Artroskopia bedrového kĺbu

Ošetrenie periférneho, centrálneho kompártmentu bedrového kĺbu

Ošetrenie impingement syndrómu, ošetrenie osteofytov (výrastkov)

Ošetrenie poškodeného labra

Ošetrenie poškodenej chrupavky

Artroskopická synovektómia

Debridement pri artróze kĺbu

Artroskopická biopsia

Diagnostika avaskulárnej nekrózy hlavy stehnovej kosti

Diagnostická artroskopia

Ošetrenie lúpanie v bedre, koxa saltans

 

ŠPECIALIZOVANÁ ORTOPEDICKÁ AMBULANCIA

Vajnorská 40, 83104 Bratislava

(poliklinika Vajnorská)

+421 2 44451102, +421 905658112

vojtassakj@gmail.com

qr ort1