Epikondylitída – laterála epikondylitída (tenisový lakeť), mediálna epikondylitída (golfový lakeť, oštepársky lakeť)

Synonymum     

Epicondylitis radialis humeri - tenisový lakeť – radiálna epikondylitída, laterálna epikondylitída, epikondylopathia radialis humeri , tendinosis musculus extensor complex

Epicondylitis ulnaris humeri – golfový lakeť, oštepársky lakeť – ulnárna epikondylitída, mediálna epikondylitída, epikondylopathia ulnaris humeri, tendinosis musculus flexor complex

Definícia

Bolestivý syndróm v oblasti odstupu svalových úponov extenzorov (laterálny epikondyl) alebo flexorov (mediálny epikondyl) ruky na epikondyle humeru.

Etiopatogenéza

Epikondylitída vzniká na základe chronického mikrotraumatického mechanického preťažovania (manuálne pracujúci) alebo športového preťažovania (nielen hráči tenisu alebo golfu). Opakovaná mikrotrauma úponu vedie k poškodeniu jednotných úponov.

Pôvodne sa predpokladal čisto zápalový proces úponov a okolia kosti. Prevládajú však degeneratívne zmeny v dôsledku opakovaného nadmerného preťažovania úponov pri súčasných abnormálnych reparačných procesoch. Histologicky nachádzame peritendinózny zápal, porušenú mikroarchitektura kolagénnych vlákien, neskôr mikrotrhliny, trhliny, kalcifikácie, jazvovité tkanivo.

Názov epikondylitída (tendinitis) nereflektuje presne histopatologické degeneratívne zmeny, presnejšie sa jedná o tendinózu (epicondylosis).

Radiálna epikodylitída je častejšia ako ulnárna. Ochorenie sa vyskytuje prevažne medzi 35. až 55. rokom života. Epikondylopatia je najčastejšia afekcia tohto druhu na celom tele.

Klinický obraz a diagnostika

Epikondyl humeru je bolestivý na tlak a dotyk (podanie ruky, dvíhanie predmetov). Pri napätí príslušného svalstva dochádza k bolesti odstupu samotného svalu s vyžarovaním bolestí.

RTG nález je necharakteristický. Zriedka vidíme kalcifikácie alebo výrastky v prípade pokročilého nálezu.

Echografický sonografický nález tendinózy je charakterizovaný vretenovitým zhrubnutím, znížením echogenity - opuch, degenerácia, intersticiálne trhliny, kalcifikácie, Doppler neovaskularizácia, iregularita kosti.

Z ďalších zobrazovacích metód využívame MR vyšetrenie aj v rámci diferenciálnej diagnostiky.

Liečba

Začiatkom liečby je konzervatívna liečba: šetrenie (zníženie fyzickej záťaže, zmena techniky športovania), nesteroidné antiflogistika, používanie ortézy prípadne krátkodobá imobilizácia alebo metódy liečebnej rehabilitácie.

Metódou voľby môže byť perkutánna ihlová tenotómia (percutaneous needle tenotomy, dry needling, percutaneous tendon fenestration) s  následnou aplikáciu liečiva pod ultrasonografickou kontrolou ako semi invazívna metóda.

Ak nevedú spomínané konzervatívne prostriedky k ústupu bolesti, je indikovaná operačná liečba epikondylov. Vykonávame artroskopický alebo otvorene release a debridement úponov.

 

Epikondylitis medialis, epikondylitis lateralis (epikondylitída) - tenisový, golfový, oštepársky lakeť

sonografická diagnostika

Epikondylitis medialis, epikondylitis lateralis (epikondylitída) - tenisový, golfový, oštepársky lakeť

sonografická intervencia

Epikondylitis medialis

operačná liečba

 

 

ŠPECIALIZOVANÁ ORTOPEDICKÁ AMBULANCIA

Vajnorská 40, 83104 Bratislava

(poliklinika Vajnorská)

+421 2 44451102, +421 905658112

vojtassakj@gmail.com

qr ort1