Tendinóza dlhej šľachy bicepsu - artroskopia ramena

 
Synonymum  

Biceps Tendonitis, Syndróm šľachy bicepsu, subluxácia luxácia bicepsu

Definícia

Spoločný pojem pre zápalové a degeneratívne ochorenia dlhej šľachy bicepsu v sulcus bicipitalis. Je pridružená pri léziach m. subscapularis alebo pri sumakromiálnom impingement syndróme.

 

Etiológia a patogenéza

Dlhá šľacha bicepsu je  často degeneratívne zmenená. Prebieha cez relatívne úzky kanál, dochádza k jej iritačným  zápalom, môže  byť subluxácia alebo luxácia šľachy. Pri zápalových alebo degeneratívnych zmenách vznikajú bolesti. Pri niektorých športoch alebo vo vyššom veku dôjsť k spontánnej ruptúre na základe  degeneratívnych zmien. Tendinóza je spojená iný primárnym partologickým nálezom v ramene: lézia manžety rotátorov (m . subscapularis), stenóza sulcus bicipitalis, subakromiálny impingement syndróm.

 

Klinický obraz

Dlhá šľacha bicepsu je veľmi dobre palpovateľná v sulcus bicipitalis. Pri napätí svalu proti odporu v sulcus bicipitalis sa provokuje bolesť v tejto oblasti (zvýraznené pri 10° intrarotácií). Z klinický testom používame Yergason a Speed test.

Ruptúra dlhej šľachy bicepsu sa vyskytuje pri maximálnom zaťažení musculus biceps, pričom sa pociťuje prudká bolesť. Svalové bruško sa kontrahuje, je po pretrhnutí viditeľné a palpovateľné oveľa distálnejšie – „popeye“ deformita . Vzniká najčastejšie na degeneratívne zmenenej šľache.

Zo zobrazovacích metód používame USG a MR. Pri subluxácií/luxácií zo zobrazovacích metód používame dynamické USG vyšetrenie kedy vieme pri provokačnom manévri vizualizovať subluxáciu alebo luxáciu šľachy.

 

Liečba

Liečba tendopatia dlhej šľachy bicepsu sa začína konzervatívne symptomaticky.

Pri pretrvávaní ťažkostí tendinopatie dlhej šľachy bicepsu sa vykonáva artroskopická revízia, tenotómia aleba tenodéza (artroskopická/otvorená). Pri tentómií vniká kozemetická „popeye“ deformita. Pri tenodéze môže perzistovať bolesť v sulcus bicipitalis.

Pretože pri ruptúre dlhej šľachy bicepsu je len nepatrný výpadok funkcie svalu, operačná liečba je len relatívne indikovaná.

 

 

Obrazová dokumentácia z artroskopickej operácie  - tenodéza dlhej šľachy bicepsu

 

 

ŠPECIALIZOVANÁ ORTOPEDICKÁ AMBULANCIA

Vajnorská 40, 83104 Bratislava

(poliklinika Vajnorská)

+421 2 44451102, +421 905658112

vojtassakj@gmail.com

qr ort1