trauma02.jpg

Ultrasonografia bedrového kĺbu - kazuistiky


 

Bursitis ileopectinealis (ileopektinálna burza)

Bursitis trochanterica (trochanterická burza)

Paraartikulárne kalcifikáty bedrového kĺbu

Kalcifikátny gluteálne (sedacej) oblasti

Kalcifikátny regio trochanter major (tendinosis calcarea regio trochanter major)

Kalcifikátny regio trochanter mimor (tendinosis calcarea regio trochanter minor)

Coxartrosis (koxartróza, artróza bedrového kĺbu), nekróza

Coxartrosis (koxartróza, artróza bedrového kĺbu) sekundárna, stav po DDH (Developmental Dysplasia of the Hip)

Zlomenina stehnovej kosti (Fractura femoris)

Zlomenina v oblasti bedrového kĺbu

Abrupcia trochanter minor

Jazvy po osteosyntetickom materiále

Pseudoartróza femoru

Ultrasonografická intervencia bedrového kĺbu

Predný prístup

Bočný prístup

Náplň bedrového kĺbu s punkciou

Lézia labra bedrového kĺbu

Mus articulare (voľné teleso), kalcifikát bedrového kĺbu

Morbus Perthes (morbus Calvé-Legg-Perthes, coxa plana)

Epiphyseolysis capitis femoris (Slipped Capital Epiphysis SCFE)

Synovitída u detí

Echografia totálnej endoprotézy bedrového kĺbu

Totálna endoprotéza bedrového kĺbu (modulárna, polyetylénová choroba)

Monitoring hojenia, punkcia

Impingement syndóm koxy, femoroacetabular impingement (FAI), CAM, PINCER

Lúpavé bedro (koxa saltans)

Tendinopátia hamstringov (proximal hamstring tendinopathy)

Poškodenie hamstringov (hamstring injury)

Poškodenie adduktor stehna

Morel Lavallée lézia

Poškodenie prednej skupiny svalov stehna

Poranenie bočnej strany bedra a stehna

Nádory v oblasti bedrového kĺbu, stehnovej kosti, metastázy

 

Bursitis ileopectinealis (ileopektinálna burza)

 

Bursitis trochanterica (trochanterická burza)

 

 

Ultrasonografický obraz trochanterickej burzy, dynamické vyšetrenie. Video.

 

 Paraartikulárne kalcifikáty bedrového kĺbu

 

Kalcifikátny gluteálne (sedacej) oblasti

 

 

Kalcifikátny regio trochanter major (tendinosis calcarea regio trochanter major)

 

 

Kalcifikátny regio trochanter minor (tendinosis calcarea regio trochanter minor)

 

 

Coxartrosis (koxartróza, artróza bedrového kĺbu), nekróza

 

Coxartrosis (koxartróza, artróza bedrového kĺbu) sekundárna, stav po DDH (Developmental Dysplasia of the Hip)

 

Zlomenina stehnovej kosti (Fractura femuris)

 

Zlomenina v oblasti bedrového kĺbu

 

Abrupcia trochanter minor

 

Jazvy po osteosyntetickom materiále

 

Pseudoartróza femoru

 

 

Ultrasonografická intervencia bedrového kĺbu

Predný prístup

 

Priebeh intraartikulárnej aplikácie liečiva do bedrového kĺbu formou sonografickej intervencie. Dobre viditeľná ihla a distenzia púzdra pri plnení kĺbu. Sagitálna rovina. Video

 

Bočný prístup

 

Náplň bedrového kĺbu s punkciou

 

 

Priebeh punkcie bedrového kĺbu formou sonografickej intervencie. Dobre viditeľná ihla. Sagitálna rovina. Video.

 

Lézia labra bedrového kĺbu

 

Mus articulare (voľné teleso), kalcifikát bedrového kĺbu

  

Morbus Perthes (morbus Calvé-Legg-Perthes, coxa plana)

 

Epiphyseolysis capitis femoris (Slipped Capital Femoral Epiphysis - SCFE)

 

Synovitída u detí

 

Echografia totálnej endoprotézy bedrového kĺbu

 

Totálna endoprotéza bedrového kĺbu (modulárna, polyetylénová choroba)

 

Monitoring hojenia, punkcia

 

 

Punkcia náplne, hematómu v pooperačnom období v okolí totálnej endoprotézy formou sonografickej intervencie. Sagitálna rovina. Video

 

 Impingement syndóm koxy, femoroacetabular impingement (FAI), CAM, PINCER

 

Lúpavé bedro (koxa saltans)

 

 

Tendinopátia hamstringov (proximal hamstring tendinopathy)

 

 Poškodenie hamstringov (hamstring injury)

 

Poškodenie adduktor stehna

 

Morel Lavallée lézia

 

Ultrasonografický obraz Morel Lavallée lézie. Frontálna rovina. Dynamické vyšetrenie. Video.

 

Poškodenie prednej skupiny svalov stehna

 

Poranenie vonkajšej strany bedra a stehna

 

Nádory v oblasti bedrového kĺbu, stehnovej kosti, metastázy

 

ŠPECIALIZOVANÁ ORTOPEDICKÁ AMBULANCIA

Vajnorská 40, 83104 Bratislava

(poliklinika Vajnorská)

+421 2 44451102, +421 905658112

qr ort1