MSLJ04 BC doppler02 bur pre04 LCA k5E

Tractus iliotibialis syndrom    

Totálna endoprotéza kolena, umelý kĺb kolena    

Totálna endoprotéza kolena, umelý kĺb kolena - individuálny    

Stieda Pellegrini    

Segond fraktúra    

Abrupcia pately    

Poškodenie retinakula, luxácia jabĺčka (laesio retinaculi, luxatio patellae)   

Ruptura ligamenti musculi quadricipitis    

Tendinosis ligamenti quadricipitis    

Patella bipartita   

Patella alta   

Femoropatelárna dysfunkcia (dysfunctio femoropatelaris)   

Entezofyty pately    

Morbus Osgood-Schlatter    

Parameniskálny ganglion    

Ligamentum collaterale mediale (LCM) - lézia    

Nálezy pri plastike ligamentum cruciatum anterius (LCA)    Pooperačné obdobie (LCA)    Sonografická vizualizácia fixačnej skrutky (LCA)    

Odberové miesto štepu BTB - bez reakcie (LCA)    

Odberové miesto štepu BTB – pozitívny Doppler signal (LCA)    

Kalcifikát v mieste štepu BTB (LCA)   

Morbus Sinding Larsen Johanson    

Tendinosis ligamenti patellae (jumpers knee)    

Tendinosis ligamenti patellae - st.p. Morbus Osgood-Schlatter    

Kalcifikát ligamentum patellae   

Pooperačný monitoring hojenia spojivového tkaniva    

Cysta Hoffovho telesa    

Exostosis femoris    

Exostosis tibiae proximalis    

Kostný mostík – blok metafýzy    

Bakerová cysta    

Bakerová cysta s voľným telesom    

Bakerová cysta so synoviálnym obsahom, pozitívnym Doppler signálom, pigmentovaná villonodulárna synovitída    

Bakerová cysta so septami    

Rupturovaná Bakerová cysta    

Bakerová cysta serózna    

Bakerová cysta so obsahom debrisu    

Bakerová cysta - post proccesing    

Punkcia Bakerovej cysty formou intervencie    

Bursitis prepatelaris    

Bursitis prepatelaris – solídny tumorózny útvar    

Bursitis infrapatelaris    

Biopsia - Monitoring hojenia kosti po probatórnej biopsii    

Cysta predného a zadného skríženého väzu (ligamentum cruciatum anterius LCA, ligamentum cruciatum posterius LCP)   

Lézia fibulárneho menisku, cysta (laesio, cystis menisci fibularis)   

Cysta mediálneho menisku (cystis menisci medialis)   

Lézia mediálneho menisku (laesio menisci medialis)   

Subluxácia menisku   Chondrokalcinóza kolena (chondrocalcinosis)   

Osteochondrálny defekt   

Gonartróza, chondromalácia   

Mus articulare (voľné teleso v kĺbe)   

Náplň kolena, punkcia formou ultrasonografickej intervencie   

Synovitída kolena   

Odlomenie (abrupcia) kondylu tibie   

Zlomenina jabĺčka - fractura patellae   

Tofy v oblasti kolena, Arthritis uratica, dna, podagra, pakostnica

 

 

Tractus iliotibialis syndrom

 

Totálna endoprotéza kolena, umelý kĺb kolena

 

Totálna endoprotéza kolena, umelý kĺb kolena - individuálny

 

Stieda Pellegrini

 

Segond fraktúra

 

Abrupcia pately

Poškodenie retinakula, luxácia jabĺčka (laesio retinaculi, luxatio patellae)

Ruptura ligamenti musculi quadricipitis

 

Tendinosis ligamenti quadricipitis

 

Patella bipartita

 

Patella alta

 

Femorolatelárna dyfunkcia (dysfunctio femoropatelaris)

Entezofyty pately

 

Morbus Osgood-Schlatter

 

Kalcifikát ligamentum patellae

 

 

Parameniskálny ganglion

 

 

Ligamentum collaterale mediale (LCM, postranný kolenný väz) - lézia

 

Ultrasonografický obraz lézie ligamentum collaterale mediale. Dynamické vyšetrenie vizualizuje patologické otváranie kĺbnej štrbiny nad fyziologickú normu v dôsledku poškodenia vnútorného postranného väzu kolena - ligamentum collaterale mediale. Video

 

Nálezy pri plastike ligamentum cruciatum anterius (LCA)

Pooperačné obdobie (LCA)

 

Sonografická vizualizácia fixačnej skrutky (LCA)

 

Odberové miesto štepu BTB - bez reakcie (LCA)

 

 

Odberové miesto štepu BTB – pozitívny Doppler signal (LCA)

 

Kalcifikát v mieste štepu BTB  (LCA)

 

Morbus Sinding Larsen Johanson

 

 

Ultrasonografický obraz osteochondrózy dolného pólu pately so sprievodným zápalom lig. patellae. Sagitálna rovina. S pozitívnym Power Flow. Video.

 

Ultrasonografický obraz osteochondrózy dolného pólu pately so sprievodným zápalom lig. patellae. Transverzálna rovina. S pozitívnym Power Flow. Video.

 

Ultrasonografický obraz osteochondrózy dolného pólu pately so sprievodným zápalom lig. patellae. Sagitálna rovina. S pozitívnym Colour Flow. Video.

 

Ultrasonografický obraz osteochondrózy dolného pólu pately so sprievodným zápalom lig. patellae. Transverzálna rovina. S pozitívnym Colour Flow.

 

Ultrasonografický obraz osteochondrózy dolného pólu pately so sprievodným zápalom lig. patellae. Sagitálna rovina. S pozitívnym eFLOW.

 

Ultrasonografický obraz osteochondrózy dolného pólu pately so sprievodným zápalom lig. patellae. Transverzálna rovina. S pozitívnym eFLOW. Video.

 

Tendinosis ligamenti patellae (jumpers knee)

 

Ultrasonografický obraz tendinozy ligamenti patellae. Sagitálna rovina. S pozitívnym Power Flow. Video.

 

Ultrasonografický obraz tendinozy ligamenti patellae. Transverzálna rovina. S pozitívnym eFLOW.

 

Tendinosis ligamenti patellae - st.p. Morbus Osgood-Schlatter

 

Pooperačný monitoring hojenia spojivového tkaniva

 

Cysta Hoffovho telesa

 

Ultrasonografický obraz priebehu punkcie cystického útvaru cysty formou intervencie. Video.

 

Exostosis femoris

 

Exostosis tibia proximalis

 

Kostný mostík – blok metafýzy

 

Bakerová cysta

Bakerová cysta s voľným telesom

 

Bakerová cysta so synoviálnym obsahom, pozitívnym Doppler signálom, pigmentovaná villonodulárna synovitída

 

Bakerová cysta so septami

 

 

Rupturovaná Bakerová cysta

 

Bakerová cysta serózna

 

Bakerová cysta so obsahom debrisu

 

Bakerová cysta - post proccesing

 

Punkcia Bakerovej cysty formou intervencie

 

 

Ultrasonografický obraz priebehu punkcie Bakerovej cysty formou intervencie. Video.

 

Ultrasonografický obraz priebehu punkcie Bakerovej cysty formou intervencie. Punkcia sťažená voľným telesom. Video.

 

 Ultrasonografický obraz priebehu punkcie Bakerovej cysty formou intervencie. Prítomný debris a synovia. Video.

 

 Ultrasonografický obraz priebehu punkcie Bakerovej cysty formou intervencie. Sťažený priebeh pre prítomný synoviálny obsah a septá. Video.

 

Bursitis prepatelaris

 

 

Ultrasonografický obraz priebehu dynamického vyšetrenia prepatelárnej burzy. Sagitálna rovina. Video.

 

Ultrasonografický obraz priebehu punkcie prepatelárnej burzy formou intervencie. Ultrasonograficky dobre viditeľná punkčná ihla. Sagitálna rovina. Video.

 

Bursitis prepatelaris – solídny tumorózny útvar

 

Bursitis infrapatelaris

 

Biopsia - Monitoring hojenia kosti po probatórnej biopsii

 

Cysta predného a zadného skríženého väzu (ligamentum cruciatum anterius LCA, ligamentum cruciatum posterius LCP)

 

Lézia fibulárneho menisku, cysta (laesio, cystis menisci fibularis)

 

Cysta mediálenho menisku (cystis menisci medialis)

Ultrasonografický obraz cysty mediálneho menisku. Frontálna rovina. Needling. Video.

 

Lézia mediálneho menisku (laesio menisci medialis)

Ultrasonografický obraz lézie mediálneho menisku. Frontálna rovina. Dynamické vyšetrenie. Video

 

Subluxácia menisku

 

Chondrokalcinóza kolena (chondrocalcinosis)

 

Osteochondrálny defekt

 

Gonartróza, chondromalácia

 

 

Mus articulare (voľné teleso v kĺbe)

 

Náplň kolena, punkcia formou ultrasonografickej intervencie

 

Ultrasonografický obraz hematómu suprapatelárnom recese. Transverzálna rovina. Kazuistika C. Video.

 

Ultrasonografický obraz hematómu suprapatelárnom recese. Transverzálna rovina. Kazuistika D. Video.

 

Ultrasonografický obraz hematómu suprapatelárnom recese. Transverzálna rovina. Kazuistika E. Video.

Synovitída kolena

 

Odlomenie (abrupcia) kondylu tibie

Ultrasonografický obraz abrupcie (odlomenia) kondylu tibie kolena. Dynamické vyšetrenie - pohyb výlomku. Video.

 

Zlomenina jabĺčka - fractura patellae

 

 Tofy v oblasti kolena, Arthritis uratica, dna, podagra, pakostnica

 

ŠPECIALIZOVANÁ ORTOPEDICKÁ AMBULANCIA

Vajnorská 40, 83104 Bratislava

(poliklinika Vajnorská)

+421 2 44451102, +421 905658112

vojtassakj@gmail.com

qr ort1