bur ole13 epico need lat13 media inter 03 epico11

 

Bursitis Olecrani (banícky lakeť) - sonografická diagnostika   

Bursitis Olecrani (banícky lakeť) - sonografická intervencia  

Bursitis bicipitoradialis   

Entesitis olecrani   

Epikondylitis medialis, epikondylitis lateralis (epikondylitída) - tenisový, golfový, oštepársky lakeť - sonografická diagnostika   

Epikondylitis medialis, epikondylitis lateralis (epikondylitída) - tenisový, golfový, oštepársky lakeť - sonografická intervencia   

Luxácia nervus ulnaris - sonografická dynamická diagnostika   

Fractura capitis radii (zlomenina hlavičky vretennej kosti)   

Dorzálny impingement   

Náplň a intervencia v oblasti lakťového kĺbu   

Pakĺb v oblasti lakťa (Pseudoartrosis)   

Totálna endoprotéza lakťového kĺbu, umelý kĺb   

Tofy v oblasti lakťa, arthritis uratica, dna, podagra, pakostnica   

Kalcifikáty v lakťovom kĺbe, paraartikulárne kalcifikáty  

Synovitída v lakťovom kĺbe (synovitis cubiti)

 

 

Bursitis Olecrani

sonografická diagnostika

Ultrasonografický obraz bursitis olecrani s tekutinovou kolekciou. Dynamické vyšetrenie. Video.

 

Ultrasonografický obraz bursitis olecrani s tekutinovou kolekciou. Dynamické vyšetrenie. S pozitívnym Power Flow. Video.

 

Ultrasonografický obraz bursitis olecrani s tekutinovou kolekciou. Dynamické vyšetrenie. S pozitívnym eFLOW. Video.

 

Ultrasonografický obraz bursitis olecrani s tekutinovou kolekciou. Dynamické vyšetrenie. S pozitívnym eFLOW. Video.

 

Bursitis Olecrani 

sonografická intervencia

Ultrasonografický obraz priebehu punkcie tekutinovej kolekcie bursitis olecrani formou intervencie. Ultrasonograficky dobre viditeľná punkčná ihla. Video.

 
 

Bursitis bicipitoradialis

 

Entesitis olecrani

 

Dynamické vyšetrenie. Video.

 

Epikondylitis medialis, epikondylitis lateralis (epikondylitída) - tenisový, golfový, oštepársky lakeť

sonografická diagnostika

 

Epikondylitis medialis, epikondylitis lateralis (epikondylitída) - tenisový, golfový, oštepársky lakeť

sonografická intervencia

 

 

Luxácia nervus ulnaris

sonografická dynamická diagnostika

 

Ultrasonografický obraz nestability nervus ulnaris. Dynamické vyšetrenie. Video.

 

 Fractura capitis radii (zlomenina hlavičky vretennej kosti)

 

 Dorzálny impingement

Ultrasonografický obraz dorzálneho impingementu s náplňou v lakťovom kĺbe pri artróze. Dynamické vyšetrenie. Video.

 

Náplň a intervencia v oblasti lakťového kĺbu

Ultrasonografický obraz hematómu v zadnej časti laktového kĺbu (fossa olecrani). Dynamické vyšetrenie. Video.

 

Ultrasonografický obraz náplne v zadnej časti laktového kĺbu (fossa olecrani). Prítomná synovitída a artróza pri reumatoidnej artritíde. Dynamické vyšetrenie. Video.

 

Ultrasonografický obraz punkcie náplne v laterálnej časti lakťového kĺbu formou intervencie. Prítomná synovitída a artróza pri reumatoidnej artritíde. Dobre viditeľná ihla.

 

Ultrasonografický obraz instilácie liečiva do laterálnej časti lakťového kĺbu formou intervencie. Prítomná synovitída a artróza pri reumatoidnej artritíde. Dobre viditeľná ihla.

 

Pakĺb v oblasti lakťa (Pseudoartrosis)

 

Ultrasonografický obraz pseudoartrózy (pakĺbu) spodnej časti ramennej kosti v lakťovom kĺbe. Porušená línia kortikalis. Pri dynamickom vyšetrení viditeľný patologický pohyb v mieste pseudoartrózy. Video.

Totálna endoprotéza lakťového kĺbu, umelý kĺb

 

Tofy v oblasti lakťa, arthritis uratica, dna, podagra, pakostnica

 

 Kalcifikáty v lakťovom kĺbe, paraartikulárne kalcifikáty

 

Synovitída v lakťovom kĺbe (synovitis cubiti)

 

ŠPECIALIZOVANÁ ORTOPEDICKÁ AMBULANCIA

Vajnorská 40, 83104 Bratislava

(poliklinika Vajnorská)

+421 2 44451102, +421 905658112

vojtassakj@gmail.com

qr ort1