Operačná liečba ktorú vykonáva prof. MUDr. Jozef Vojtaššák,CSc. je v súkromnej špecializovanej ortopedickej nemocnici Clinica orthopedica, Nevädzová 6 (budova RETRO) Bratislava. Operácie sú hradené zdravotnými poisťovňami +  pacient platí za nadštandardne služby podľa cenníka Clinica orthopedica.  Vykonávame všetky typy operácii, najčastejšie operácie sú implantácie umelých kĺbov (bedrový, kolenný, členkový, ramenný, lakťový, zápästie, drobné kĺby ruky), artroskopie (koleno, rameno, členok, lakeť), športové úrazy, plastiky väzov,  transplantácie chrupaviek, operácie chodidiel, zlomeniny. Operácie sú vykonávané najmodernejším a najšetrnejším spôsobom s využitím najlepšej operačnej techniky a za použitia najkvalitnejších implantátov ktoré  súčasná veda a technika ponúka. Pacient po menšom operačnom výkone môže ísť domov bezprostredne. Po veľkých operáciach ako je implantácia umelého kĺbu, ktoré sú vykonané moderne, je schopný ísť sám o barliach  domov na tretí pooperačný deň.
Pacient sa môže o ortopedickú operáciu uchádzať v ktorejkoľvek ortopedickej nemocnici.

E-ortopédia - diagnostická, liečebná, preventívna, vedecká, výskumná, pedagogická, publikačná   aktivita v oblasti vedy o pohybovom aparáte. Spolupráca s podobnými inštituciami doma a v zahraničí.

Časť praktická:
Riešenie zložitých ortopedických ochorení formou využitia štandardných a nadštandardných diagnostických a liečebných postupov. Zvlášť komplikované a závažné stavy pohybového aparátu sú riešené za pomoci najnovších diagnostických postupov a moderných prístrojov s možnosťou konzultácie v zahraničí. Na základe podrobnej a precíznej diagnostiky vytvorenie individuálneho liečebného plánu. Táto forma je zvlášť vhodná pre komplikované stavy indikovanú pre náročné operačné výkony.

Časť teoretická:
Riešenie aktuálnych vedeckých projektov domácich a medzinárodných, vykonávanie školení, kurzov, vzdelávaní, prednášková a publikačná činnosť, konziliárna a superkonziliarna činnosť, expertízna a znalecká a posudková činnosť.

 

ŠPECIALIZOVANÁ ORTOPEDICKÁ AMBULANCIA

Vajnorská 40, 83104 Bratislava

(poliklinika Vajnorská)

+421 2 44451102, +421 905658112

vojtassakj@gmail.com

qr ort1