usgA01.jpg

Ortopédia

Ortopédia je špecializačný medicínsky odbor ktorý sa zaoberá vývojom, formovaním a ochoreniami, vrodenými a získanými deformitami, funkčnými ochoreniami, poraneniami podporného a pohybového aparátu, všetkých vekových kategórii, ich diagnostikou, liečbou a prevenciou, rehabilitáciou, posudzovaním a vedeckým výskumom. Okrem možností konzervatívnej liečby, najmä medikamentóznej a rehabilitačnej využívame aj operačné liečebné postupy, ktoré sú v odbore ortopédia dominantné. Realizujeme nadštandardné interaktívne diagnostické a terapeutické postupy, etiopatogenetické analýzy a metódy regeneratívnej ortopédie. Zvláštnosťou našej ambulancie sú metódy regeneratívnej medicíny ktoré čerpajú teoretické poznatky zo starej čínskej medicíny v spojení so súčasnou "západnou" medicínou.

 

ŠPECIALIZOVANÁ ORTOPEDICKÁ AMBULANCIA

Vajnorská 40, 83104 Bratislava

(poliklinika Vajnorská)

+421 2 44451102, +421 905658112

qr ort1